Slide STUDIO KESSLER Slide STUDIO KESSLER Slide STUDIO KESSLER

VISUALISATIES

HET VISUALISEREN VAN CONFERENTIES, SYMPOSIA, VERGADERINGEN EN BRAINSTORM-SESSIES

Studio Kessler visualiseert conferenties, symposia, vergaderingen, events en brainstorm-sessies. Aan de hand van de informatie die op de conferentie wordt gedeeld, wordt op de achtergrond door de studio direct een onthullende landkaart gemaakt.

Alles goed op de kaart

Alle relevante zaken die tijdens een symposium worden besproken, worden direct in kaart gezet!

De kaart vormt een directe spiegel van het besprokene en heeft een praktische en artistieke waarde. In de sessies heeft de studio een faciliterende rol. De visualisaties geven een goed beeld van alles wat er besproken wordt en hebben de kwaliteit om alle besproken items met elkaar in verband te brengen.

geo-info-1mb-940x641

Visualisatie van een symposium waarin het Ministerie LNV samen met zijn “stakeholders” informatie uitwisselden over de toekomst van de GIS-wereld. Terwijl de sprekers en discussies voor informatie-uitwisseling zorgden, visualiseerde Studio Kessler het besprokene.

De kaart dient als medium om de informatie vast te leggen, te duiden en te rangschikken. Een aparte dimensie is de creatieve en organische vorm waarin de informatie wordt getransformeerd en de instant-art vorm waar het in wordt gegoten: terwijl een spreker op het podium het publiek bespeelt worden zijn woorden in het bedrijfslandschap gerangschikt. Er kan gewerkt worden met een scherm aan de zijkant van de zaal waar het publiek de schets van grote afstand ziet groeien. Studio Kessler heeft voor een visualisatie een souffleur nodig die het eventuele ambtelijke vakjargon voor hem kan vertalen.

NH 2

Visualisatie van een ambtelijk proces van de provincie Noord-Holland.

De visualisaties zijn een perfecte opmaat voor een geofictie-workshop, waarin de deelnemers van de vergadering zelf de processen die spelen in kaart zetten. Zo dienen de visualisaties ook als doel om de deelnemers vertrouwd te maken met geofictie, inzicht te geven in de bedrijfsprocessen die spelen en hen de mogelijkheden aan te reiken waarmee zij zelf aan de slag kunnen tijdens een workshop. De workshop en visualisatie kunnen ook los van elkaar gebruikt worden als instrument voor teambuilding en bedrijfsanalyse.

Olm-twee

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden.

Na afloop van de vergadering of brainstormsessie kan de kaart in alle rust worden aangevuld en gerangschikt door de betrokkenen. Daarna is er de mogelijkheid om de ontstane kaart door Studio Kessler te laten veredelen tot een bijzondere prent die kan fungeren als belangrijk intern en extern communicatie-instrument ter oriëntatie en navigatie.