Slide STUDIO KESSLER Slide STUDIO KESSLER Slide STUDIO KESSLER

ASSOCIATIEVE CARTOGRAFIE

Welkom in de wereld van de geofictie, beter nog, de associatieve cartografie!

Haarlemmermeer

Elk zijn, elk proces, elke identiteit, is te vangen in een geografische metafoor. Studio Kessler is gespecialiseerd in het vertalen van onze werkelijkheden, onze perspectieven en onze dromen naar  associatieve cartografie.

Associatieve Cartografie

Associatieve cartografie kan je helpen om op een andere manier je wereld te ervaren en brengt informatie helder in kaart. De kracht van associatieve cartografie heeft te maken met de beperkte mogelijkheden van taal en de magie van de (geografische) metafoor.

Studio Kessler voert kunst– en communicatieprojecten uit voor profit, non-profit organisaties en voor particulieren.  Onze workshops en onze roadmapmethodiek  hebben zich bewezen als een doelmatig en krachtig instrument voor  teambuilding, strategieontwikkeling en veranderingsmanagement.

dt-groot

Samen met DT, in een viertal workshops, creëerden we de bovenstaande roadmap voor een zeer grote reorganisatie. Op de kaart is duidelijk te zien hoe de oude situatie (links), de nieuwe situatie (rechts) en weg daar naartoe is aangegeven. Het is zichtbaar hoe de organisatie is veranderd en welke kansen en bedreigingen er verwacht werden tijdens de reorganisatie.

studio kessler

Kaart vervaardigd in opdracht van een particulier. De kaart werd ontwikkeld voor een tandarts. Centraal op de kaart ziet u het gebit afgebeeld met rechts in de benedenhoek een gebied waar allerlei inplantaten de grond in worden geboord. Dit refereert aan het specialisme van de tandarts als implantoloog. Links op de kaart is de levensloop van de tandarts te zien. De nautische symboliek van de kaart refereert aan de grote hobby van de tandarts, het zeilen.
(Origineel A3 formaat, 2006)

Minerva

Mundi Minervae, 2014, ter gelegenheid van het 40ste Lustrum van de Sociëteit Minerva. Deze kaart is een associatieve cartografische weergave van de geschiedenis en de processen die de roemruchte Studenten Sociëteit Minerva haar identiteit geven.

ASSOCIATIEVE CARTOGRAFIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

Door de jaren heen heeft associatieve cartografie zich bewezen als een multifunctioneel medium voor bedrijfscommunicatie. Studio Kessler vervaardigt samen met bedrijven en organisaties kaarten die dienen als instrument voor analyse, teambuilding, veranderingsmanagement en kennisoverdracht.

Daarnaast faciliteert Studio Kessler workshops en strategiesessies waarbij netwerken, visie- ontwikkeling en teambuilding centraal staan. Studio Kessler heeft meer dan 25 jaar ervaring in het vertalen van gecompliceerde organisatieprocessen naar associatieve cartografie.

kpn2-940x663

Kaart vervaardigd voor KPN Mobile ter gelegenheid van een groot jubileum, getoond wordt de geschiedenis van het bedrijf