Slide STUDIO KESSLER Slide STUDIO KESSLER Slide STUDIO KESSLER

PLANOLOGIE EN BELEIDSPROCESSEN

In de planologie is Studio Kessler actief op verschillende fronten. In de workshops voor planologen en bedrijven/organisaties die werken in de ruimtelijke ordening verweeft de studio het in kaart zetten van beleidsprocessen met daadwerkelijke planologie.

Almere

Visualisatie in workshopverband van een brainstorm/strategie-sessie van de gemeente Almere.

575

Het gezamelijk visualiseren van de nieuwe koers van de gemeente middels de workshops van Studio Kessler creëerde verbinding, commitment en gaf alle betrokkenen de ruimte om zich te uiten. De kaart die geformeerd werd doet dienst als roadmap voor de toekomst.

Planologie

Navigatie-instrument voor de Provincie Noord Holland gecreëerd uit een workshop met de focus op  het zoeken naar creatieve oplossingen voor de ruimtelijke invulling van de zuiderlijke Haarlemmermeer. Hobbels, uitdagingen, kansen, beleid en actuele topografie werden nauwgezet in de kaart verweven.   Expeditie Mooi Noord-Holland Haarlemmermeer (2013)

Expeditie

De workshops voor de provincie in zake de zuiderlijke Haarlemmermeer bracht  alle betrokkenen bij elkaar. Onder begeleiding van de medewerkers van Studio Kessler kreeg de roadmap voor de toekomst  gestalte.

Expeditie-MNH-940x597

Provinciale en gemeentelijke bestuurders, planologen, lokale landeigenaren, projectontwikkelaars en andere betrokkenen werkten samen aan een toekomstvisie. De Roadmap.

Elke workshop van Studio Kessler wordt op maat gesneden en aangeleverd op de specifieke wensen van de klant. Er kan ingezoomd worden op de planologische kant of er wordt gefocust op de beleidsmatige processen die er spelen.

Planologie

Kaart vervaardigd in workshopverband voor de afdeling Water-Natuur-Ruimte van het ingenieursbureau Royalhaskoning-DHV. De insteek van de workshop was recreatief. Alle medewerkers moesten een plekje zoeken op de kaart en gezamelijk werd er blik op de toekomst geworpen. De structuren en processen die spelen binnen de organisatie zijn ook duidelijk in kaart gezet.

De studio is op deze manier onder andere zijdelings betrokken bij de ontwikkelingen van de Westflank van de Haarlemmermeer, de Schaalsprong van de gemeente Almere, plannen voor Geest en Grond Nieuw Erfgoed Provincie Zuid-Holland, bij DHV, de Gemeente Amsterdam, Dura Vermeer, de BAM e.a. Voor meer informatie zie workshops. Verder wordt de studio ingehuurd voor kunstmanifestaties, lezingen en brainstormsessies, waarin planologische visioenen worden gelanceerd.

Plasticpark Scheveningen

Visualisatie van een nieuwe inrichting rond het Kurhaus in Scheveningen.

Bornholm

Hoofddorp, Kruisweg
Visualisatie van Nieuw Amsterdam 2052

Geofictie heeft van oudsher raakvlakken met planologie. Deze bovenstaande afbeelding is een weergave van een ontwerp van Studio Kessler voor een imaginair bouwkundig project in Lisse. De tekening is een onderdeel van een intergrale toekomstvisie die de Studio gemaakt heeft van de gemeente. De belangrijkste pijlers in de visie vormen esthetica, sociale cohesie en multifunctioneel grondgebruik.

Twee details van Nieuw Amsterdam 2050, een futuristische visie op de Haarlemmermeer. De kaart werd gemaakt in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer ter gelegenheid van het 150 jaar bestaan en diende als uithangbord van de kunstmanifestatie “pionieri con tutti”.

Sarthe Pickopie

Forum Tulipum

Hofwal

Omslag van Studio Kessler’s prijswinnende inzending van een planologische prijsvraag over een imaginaire stad in de Duin en- Bollenstreek. De prijsvraag werd uitgeschreven door de provincie Zuid-Holland en inspireerde de gemeente Lisse in het uitnodigen van Martijn Kessler voor het houden van een presentatie over de toekomst van Lisse.

De toekomstvisie werd gefinancieërd door de gemeente en gepresenteerd in de Keukenhof. Met de presentatie beoogde de gemeente een totaal andere visie te etaleren op de verschillende knelpunten in de gemeentelijke ruimtelijke ordening. In de bovenstaande tekening ziet u een oplossing voor een planologische misstap uit het verleden. Vrijwel geen van de 1.000.000 toeristen die jaarlijks de Keukenhof bezoeken doet het koopcentrum van Lisse aan door allerlei esthetische en infastructurele hindernissen. In de ruimte tussen de Keukenhof en Lisse projecteert de Studio hier een plezante tussenruimte die de toeristen het dorp in moeten lokken. De hinderlijke randweg die de Keukenhof van Lisse afsnijdt is ondergronds verdwenen.

Planologie