Slide STUDIO KESSLER Slide STUDIO KESSLER Slide STUDIO KESSLER

FORMATS

WORKSHOP INVENTARISATIE EN/OF BRAINSTORMING

Een duidelijk horizontaal beeld van wat er speelt en waar men van droomt.
Een plezierige quickscan met een razendsnel en mooi resultaat.

WORKSHOP TEAMDYNAMIEK/PERSOONLIJKE COMPETENTIES

Een tastbare en onthullende constellatie van het team, de processen en de structuur (bedrijfsopstelling á la carte).
Zicht op het raakvlak tussen persoonlijke competenties en wat die kunnen betekenen voor de organisatie.
Eigen rol in kaart > wat is je kracht in de groep/team.

WORKSHOPSERIE TRANSITIE (4 SESSIES)

State of art instrument voor strategie-executie waar in een 4 tot 6-tal workshops van een dagdeel over een periode van een paar maanden draagvlak en engagement wordt gegenereerd voor veranderingsprocessen.
Jim Haudan, CEO Root Learning, auteur of the ‘Art of Engagement’ “When iteration and dialogue are combined, they elicit people’s opinions, beliefs, attitudes and conclusions…” Root learning (Michigan) werkt al jaren met veel succes met itererende ‘learningmaps’ om engagement te genereren voor veranderingsprocessen.

Draagvlak voor een reorganisatie.
Inzicht van verschillende delen van de organisatie in elkaars positie, teambuilding.
Engagement, betrokkenheid voor de nieuwe koers.
Horizontale consensus.
Ontdekkingsleer, bewustwording van de noodzaak van het veranderen.

STRATEGYCHARTING

Strategiesessie, horizontaal roadmappen; waar staan we nu, waar willen we heen, hoe komen we daar, wat komen we tegen?

WORKSHOPSERIE STRATEGISCH PERSPECTIEF/WORKSHOP SCENARIOPLANNING

met medewerking Marius Rietdijk, PhD, faculteit der economische wetenschappen en bedrijfskunde VU. (2 sessies)

Horizontaal brainstormen over de strategie en de toekomst.
Inspirerend visueel discours over het waar vandaan en het waar naartoe.
Bewustwording van de onmogelijkheid om de toekomst te voorspellen, maar wel scenario’s klaar te hebben voor mogelijke toekomsten.
Robuust maken van huidige business model door deze te windtunnelen aan de verschillende scenario’s, waardoor de kans op overleving of groei van de organisatie sterk vergroot wordt.
Het vertalen van het nieuwe business model in een aangepaste strategie en nieuw gedrag.
Welk gedrag leidt tot positieve stimulans, betere prestaties, meer omzet, meer creativiteit, meer energie en meer bevlogenheid?
Het nieuwe gedrag borgen via de nieuwste kennis op het gebied van positieve gedragsverandering.

FLOW CHARTING

In samenwerking met Team Marc Lammers.

Het bewust worden dat de flow in een organisatie maakbaar en meetbaar is en zichtbaar maken welke route er moet worden ingezet om in de flow te komen.

WORKSHOP KLANTWAARDE PROPOSITIE

De waarde van de klant voor uw onderneming en de verwachtingen en beleving van uw klanten helder in kaart.

WORKSHOPSERIE C-LEVEL VISIONING & PLANNING

met medewerking Marius Rietdijk, PhD, faculteit der economische wetenschappen en bedrijfskunde VU. (2 sessies)

Een tastbare en onthullende constellatie van het team, de processen en de structuur (bedrijfsopstelling a la carte).
Een duidelijk beeld van wat er speelt.
Zie scenarioplanning.

INCOMPANY COURSES

In samenwerking met Frank van der Laan Trainingen.

EVENTORY FORMAT

Interactive event mapping op symposia, bootcamps, netwerkbijeenkomsten en congressen.

CLINICS INVENTARISATIE, BRAINSTORMING, EN STRATEGIE-ONTWIKKELING

In tegenstelling tot in de workshops wordt er in de clinics niet in kleine groepen maar alleen plenair gewerkt.

De clinics worden soms ook ingezet als ondersteunende onderdelen in workshopseries.