Portfolio

  In deze portfolio vindt u een selectie van voorbeelden van opdrachten die door Studio Kessler zijn volbracht. Ze variëren roadmaptrajecten voor bedrijven tot workshops en cartografische kunstprojecten voor particulieren. Ook is er een mooie collectie algemene kaarten. In de hiernaast aangegeven navigatie kunt u verder navigeren naar de verschillende soorten kaartenreeksen.
Utrecht

Deze associatieve cartografische weergave geeft een blik op de toekomst van het ruimtelijke domein van Utrecht. De kaart is vervaardigd op het Festival van de Ruimte, 11 april 2016, in samenwerking met de betrokken deelnemers van het festival.
De kaart leest van links naar rechts. Onder invloed van de Omgevingswet, afgebeeld als wind links bovenin, wordt er een ontwikkelingsstroom in gang gezet waarop aangepast gedrag, nieuwe kennis en wensen hun weg zoeken naar de gemeente van de toekomst.

Kaart vervaardigd voor KPN Mobile, getoond wordt de geschiedenis van het bedrijf

Kaart vervaardigd voor KPN Mobile, getoond wordt de geschiedenis van het bedrijf.

eenbes16 jpeg2Eenbes Basisonderwijs is een samenwerkingsverband/koepelorganisatie van 27 basisscholen in Brabant en staat voor Samen Vernieuwend Leren. Eenbes maakt gefundeerde keuzes voor onderwijsvernieuwing en zorgt dat scholen kennis met elkaar delen. Op de Dag van de Leraar heeft het bestuur de bovenstaande kaart aangeboden aan al hun leraren en personeel. De kaart is vervaardigd in workshopverband door een afvaardiging van alle scholen en uit alle lagen van de organisatie. Het doel is om een gemeenschappelijke visie compact en overzichtelijk uit te dragen en te borgen. De kaart leest van links naar rechts. Bovenin, langs de Professionele Ontwikkelings Weg volgen wij de leraren in hun queeste naar excellentie. Zij faciliteren met hun havens, bakens en loodsschepen de leerlingen op hun vaart door de Zee van Mogelijkheden op weg naar de toekomst.

In honor of the 150th anniversary and the royal designation of the proud Dutch truck manufacturer Terberg. Made in commission of Shell Lubricants.
The map shows the history of the company with a focus on the relationship with Shell.

harbour of happiness

harbour of happiness

SNS communicatie

Flexforce Routekaart gemaakt in opdracht van de SNS Bank. Roadmap en navigatie-instrument voor flexwerkers van der SNS.

  Uitkomst teambuilding sessie van een groep ondernemers in de bouw. Het doel van de sessie was om een roadmap te creëren die hun vierjarige coachingstraject visualiseerde. Belangerike elementen in het gezamelijk maken van de kaart is de verbondenheid en commitment dat wordt gegenereerd door het doel, het landschap en de weg samen te verkennen en te bepalen.
Kaart vervaardigd in opdracht van een particulier. De kaart werd ontwikkeld voor een tandarts. Centraal op de kaart ziet u het gebit afgebeeld met rechts in de benedenhoek een gebied waar allerlei inplantaten de grond in worden geboord. Dit refereert aan het specialisme van de tandarts als implantoloog. Links op de kaart is de levensloop van de tandarts te zien. De nautische symboliek van de kaart refereert aan de grote hobby van de tandarts, het zeilen. (Origineel A3 formaat, 2006)

Kaart vervaardigd in opdracht van een particulier. De kaart werd ontwikkeld voor een tandarts. Centraal op de kaart ziet u het gebit afgebeeld met rechts in de benedenhoek een gebied waar allerlei inplantaten de grond in worden geboord. Dit refereert aan het specialisme van de tandarts als implantoloog. Links op de kaart is de levensloop van de tandarts te zien. De nautische symboliek van de kaart refereert aan de grote hobby van de tandarts, het zeilen.
(Origineel A3 formaat, 2006)

Deze kaart is een associatieve cartografische weergave van de structuur en de processen die de Olmenhorst haar identiteit geven. De aandachtige lezer zal de werkelijke infrastructuur van de Olmenhorst in de kaart herkennen. De zee onderaan de kaart is een metafoor voor de Lisserweg. Via de ‘oprijlaan’ komt men bij de Boerderij met aan de rechterkant het Groene Huis en De Clercqville. In feite zijn alle waterwegen metaforen voor de belangrijkste lanen op de Olmenhorst. Alle mensen die wonen en werken op de Olmenhorst in het heden en het recente en relevante verleden, de locaties, de ateliers en de evenementen zijn vertaald in nederzettingen en geografische symboliek. In de periferie van de kaart is nog meer van de geschiedenis van de Olmenhorst en alles over de fruitteelt af te lezen. De kaart is een kunstuiting van Martijn Kessler die bekend staat als geofictie of associatieve cartografie. Tijdens het personeelsfeest in november 2015, dat in het teken stond van een hernieuwde duidelijkheid na meerdere jaren van onzekerheid, is de kaart door de toen aanwezige medewerkers samen uitgewerkt. Zo hebben diverse oorspronkelijke en vernieuwde inzichten de Wereld van de Olmenhorst in beweging gebracht en hun nieuwe dynamiek gegeven. Dit is hiervan de weerspiegeling en dus ook een momentopname. De originele versie van Martijn stamt uit 2014. Zijn atelier is te vinden schuin tegenover de Landgoedwinkel. In samenspraak zal deze wereld zich verder ontwikkelen met dus nieuwe versies van deze wereld als natuurlijk gevolg.

Deze kaart is een associatieve cartografische weergave van de structuur en de processen die het Landgoed de Olmenhorst haar identiteit geven. De aandachtige lezer zal de werkelijke infrastructuur van de Olmenhorst in de kaart herkennen. De zee onderaan de kaart is een metafoor voor de Lisserweg. Via de ‘oprijlaan’ komt men bij de Boerderij met aan de rechterkant het Groene Huis en De Clercqville. In feite zijn alle waterwegen metaforen voor de belangrijkste lanen op de Olmenhorst. Alle mensen die wonen en werken op de Olmenhorst in het heden en het recente en relevante verleden, de locaties, de ateliers en de evenementen zijn vertaald in nederzettingen en geografische symboliek. In de periferie van de kaart is nog meer van de geschiedenis van de Olmenhorst en alles over de fruitteelt af te lezen.
Tijdens het personeelsfeest in november 2015, dat in het teken stond van een hernieuwde duidelijkheid na meerdere jaren van onzekerheid, is de kaart door de toen aanwezige medewerkers samen uitgewerkt. Zo hebben diverse oorspronkelijke en vernieuwde inzichten de Wereld van de Olmenhorst in beweging gebracht en hun nieuwe dynamiek gegeven. Dit is hiervan de weerspiegeling en dus ook een momentopname. De originele versie van Martijn stamt uit 2014.

De kaartenserie die u boven ziet is een impressie van de vervaardiging van een roadmap voor een veranderingsproces van T Mobile. In een serie van 4 workshops met verschillende groepen van projectmanagers binnen T Mobile NL werd er met het maken van de kaarten draagvlak en inzicht gevonden voor het veranderingsproces en de geluiden vanuit de groep in belangerijke mate geïncorpereerd.

De kaartenserie die u boven ziet is een impressie van de vervaardiging van een roadmap voor een veranderingsproces van T Mobile. In een serie van 4 workshops met verschillende groepen van projectmanagers binnen T Mobile NL werd er met het maken van de kaarten draagvlak en inzicht gevonden voor het veranderingsproces en de geluiden vanuit de groep in belangerijke mate geïncorpereerd.

Een kaart vervaardigt voor een farmaceutisch bedrijf. Op de kaart is het proces van het ontstaan van migraine uitgebeeld. Het kanaal dat de watervallen omzeilt, symboliseert het medicijn dat het migraineproces verhinderd. De kaart werd ingezet als marketinginstrument.

Een kaart vervaardigt voor een farmaceutisch bedrijf. Op de kaart is het proces van het ontstaan van migraine uitgebeeld. Het kanaal dat de watervallen omzeilt, symboliseert het medicijn dat het migraineproces verhinderd. De kaart werd ingezet als marketinginstrument.

Vervaardigd samen met het management van Rabo-Sparen in een teambuiding en strategie -event . Het logo is gebruikt als metafoor in het"Spaar landschap"

Vervaardigd samen met het management van Rabo-Sparen in een teambuiding- en strategie-event . Het logo is gebruikt als metafoor in het ‘spaarlandschap’ .

Culinaire Wereld A4 Unilever 1mb

Een algemene kaart, De Culinaire Wereld, licht gepersonificeerd voor een klant.

Klik op de kaart voor vergroting en beschrijving.Indien u meer wilt weten over kaarten die gegenereerd zijn uit workshops,kaarten voor particulieren of roadmaps voor bedrijven kunt u verder navigeren.