Slide STUDIO KESSLER Slide STUDIO KESSLER Slide STUDIO KESSLER

ROADMAP METHODIEK

Er zijn talloze wegen naar Rome en er zijn verschillende scenario’s om in een event of training tot een roadmap te komen. Hiervoor gebruiken wij workshops en clinics. Hieronder vindt u een globale beschrijving van de methodiek die in de workshops wordt toegepast. In onze clinics worden plenair kaarten ontwikkeld. Dit is een goed middel om hele grote of erg kleine groepen te faciliteren. De clinics worden ook ingezet in sommige roadmapseries.

VOORTRAJECT WORKSHOPS

Voorafgaand aan de workshops bereiden wij afhankelijk van de casus samen met de opdrachtgever vaak een ruwe werkkaart voor die gebruikt wordt in de workshops.

WORKSHOPS

Er worden groepen geformeerd van ongeveer vijf personen.
De tafelindeling wordt vooraf samengesteld in overleg met de opdrachtgever.
De deelnemers werken per 5 man/vrouw op 1 werkkaart van A0 formaat. De groepen worden begeleid door facilitators van Studio Kessler en voorzien van specifieke opdrachten, advies, hand-outs en voorbeeldmateriaal.

1. Je ziet de schetskaart voor je op tafel liggen. Je reist van links naar rechts!Kies een captain, die de kaart aan het eind van de workshop plenair toelicht.
2. Bespreek met elkaar welke ontwikkelingen jullie willen weergeven op de kaart. Vertel je verhaal met gebruik van de symbolen. Vergeet niet om de symbolen ook van tekst te voorzien. 

3. Je kunt geografische metaforen goed gebruiken om gebeurtenissen en emoties weer te geven op een manier die iedereen begrijpt. Laat je gedachten de vrije loop!

4. Als je een paar sterke vondsten op de kaart hebt gezet kunnen die doorgegeven worden aan de cartograaf. Hij maakt de verzamelkaart die je tijdens de workshop ziet ontstaan.

5. Tijdens het plenaire deel licht iedere groep zijn kaart toe aan de overige deelnemers. Dit zijn momenten voor dialoog, vragen, nieuwe inzichten en keuzes.

6. Tot slot toont de cartograaf de verzamelkaart op het grote scherm. Hier komen alle inzichten samen.

Wat betreft invulling van de werkkaart: alles mag! Eilanden verplaatsen, zeeën creëren, land weghalen, knippen, plakken etc.In de kaart maakt men een reis door de tijd. Van west naar oost, van de huidige situatie naar de nieuwe situatie. Door het barrière gebied, naar het land van de toekomst.

Symbolen worden handmatig en met post-its ingetekend op de kaarten.
Uit de hand-outs met een uitgebreide legenda en het voorbeeldmateriaal kan inspiratie worden gehaald in de symboolkeuze. Elk symbool moet voorzien worden van een bijgevoegde tekst.

Sommige begrippen kunnen beschreven worden met meerdere symbolen.
Sommige symbolen hebben invloed op het hele landschap. De luchtballon waar de CEO inzit, De Wind der Verandering, De Klantenstroom etc.

Hoewel elke groep zijn eigen kaart maakt met zijn eigen verhaal, wordt duidelijk gemaakt dat het uiteindelijke doel van de dag een gemeenschappelijk beeld is.
In de ‘standaard workshops’ (15 tot 50 personen) benoemt elke tafel een captain die verantwoordelijk is voor het doorgeven van input aan onze cartograaf. Hij vervaardigt synchroon een compilatie-kaart van alle groepen: het gemeenschappelijke beeld.
De captains worden daarbij geholpen door onze facilitators.

De voortgang van de verzamelkaart is te volgen op grote schermen.
De captain is verantwoordelijk voor het organiseren van een plenaire toelichting van de kaart van zijn groep. De toelichting volgt na de  tekensessies.

 

 

 

Bij events en grote groepen komen onze facilitators samen met de cameraman langs bij de tafels. De groepen lichten de kaarten aan hun eigen tafel toe. De kaarten worden geprojecteerd op grote schermen zodat deze wordt gedeeld met de hele zaal en er een uitwisseling ontstaat over de informatie op de afzonderlijke kaarten.

 

Er is een lichte sprake van competitie. Welke groep maakt de meest aansprekende kaart? Welke groep presenteert zijn kaart het best?

Als laatst volgt een plenaire discussieronde waarin de puntjes op de i worden gezet betreffende de ‘bottlenecks’ op de verzamelkaart.

Direct na de workshop kan de kaart door alle deelnemers worden gedownload. In veel gevallen is er een natraject met een of meerdere correctierondes, en in sommige formats een serie van vervolg-workshops.

BIJ MODULES VAN MEERDERE WORKSHOPS

  • wordt in een periode van een paar maanden vanuit verschillende geledingen binnen de organisatie een roadmap voor de toekomst gemaakt.
  • zit in elke workshop een aantal ‘ambassadeurs’ uit de organisatie dat ook al bij de eerdere workshops aanwezig was.
  • ziet men bij elke workshop de kaart veranderen en krijgt de kaart langzaam zijn uiteindelijke vorm.

In de laatste workshop schuiven alle betrokkenen aan. Iedereen is reeds vertrouwd met het landschap en de reis. Nu wordt er gezamenlijk het laatste beetje consensus gezocht voor de uitgestippelde reis.

LOSSE WORKSHOPS EN CLINICS

Ook onze losse workshops en clinics vormen een effectief medium om op een speelse manier een maximaal effect te krijgen voor het vinden van draagvlak in verschillende bedrijfsprocessen.

Deze workshops zijn eventueel mooi te koppelen aan de andere formats van Studio Kessler.