Slide STUDIO KESSLER Slide STUDIO KESSLER Slide STUDIO KESSLER

ROADMAPPING, APPS & WORKSHOPS

Verandering gaat steeds sneller, organisaties worden complexer,  communicatie wordt steeds belangrijker. Roadmapping brengt communicatie, inzicht en duidelijkheid samen, en zorgt voor snel, tastbaar en inspirerend resultaat. Voor bijna elk communicatief vraagstuk in een organisatie is roadmapping een verbindend en onthullend instrument. Wij ontwikkelen strategiekaarten samen met onze opdrachtgevers. Wij bieden roadmapping workshops aan voor groepen tot 100 personen en ontwikkelen webapplicaties voor grote bedrijven.

Een detail van een strategiekaart voor een toonaangevend internationaal advocatenkantoor. De productie van de kaart gebeurt in nauw overleg met onze klanten.
De kaart ondersteunt jaarplannen en de communicatie rond strategie-lanceringen. Voor onze opdrachtgevers is het nadenken over de inhoud van de kaart vaak cruciaal bij het vinden van de juiste toon in de communicatie met de eigen organisatie. 

In de verschillende roadmapformats van Studio Kessler wordt gewerkt aan specifieke vraagstukken. Studio Kessler werkt samen met specialisten zoals Marius Rietdijk, Marc Lammers en Frank van der Laan.

Hieronder een overzicht van de stadia die een roadmap doormaakt. Links boven de werkkaart. Langzaam creëren de deelnemers hun perfecte roadmap.

Onderin het uitvergrote detail van hun ideale doel. Het heeft de vorm gekregen van een stad die is doorsneden door de informatiestroom. (Waterschap Rivierenland 2022)

roadmapping

Een belangrijk facet in het traject is het samen verwezenlijken van het uiteindelijke eindproduct ‘The Roadmap’.
Roadmapping is een bijzonder instrument voor het creëren van commitment, engagement en borging van de nieuw ingeslagen route.

De Roadmapmethodiek is ontwikkeld om op een speelse, entertainende wijze zowel de zachte als de harde kant van organisatieprocessen in kaart te zetten, te duiden, te bespreken en vorm te geven. Het is een katalysator voor dialoog  en zit vol met humor, reflectie, en creativiteit. Het entertainende element van roadmapping draagt bij aan het beklijven van nieuwe informatie en ideeën.

ONGEACHT DE GEKOZEN MODULE IS HET RESULTAAT VAN ROADMAPPING EEN:

• Veilig dialoog.
• Tastbare roadmapkaart met borging van afspraken.
• Visuele bevestiging (Jaap Murre, professor neuropsychologie aan de UvA, heeft in 2010
met een grootschalig onderzoek aangetoond dat 60% van de mensen beter leert met visuele ondersteuning).
• Gezamenlijk beeld en ownership van dat beeld en de koers die daarop is aangegeven.
• Verticale en horizontale transparantie. Wat speelt er in de verschillende lagen?
• De verticale en horizontale verbinding van doelen en processen.
• Meer cohesie binnen een team, groepsgevoel, ‘iedereen doet mee’.
• Katalysator van de strategische conversatie.
• Betere besluitvorming door inzicht en dialoog (leidt tot de juiste strategie en verandering).
• Out of the box denken. Van hier en nu naar daar en dan.
• Draagvlak voor een nieuwe koers.
• Minder angst, boosheid en teleurstelling en meer vreugde.

Het afzonderlijke resultaat van de specifieke formats staan bij de formats vermeld.

Martijn Speech Party