Slide STUDIO KESSLER Slide STUDIO KESSLER Slide STUDIO KESSLER

Real time Cartography

/ by in Design, Nieuws

Er zijn talloze wegen naar Rome en er zijn verschillende scenario’s om in een event of training tot een roadmap te komen. Hiervoor gebruiken wij workshops en clinics. In onze clinics worden plenair kaarten ontwikkeld. Dit is een goed middel om hele grote of erg kleine groepen te faciliteren. Voorafgaand aan de evenementen bereiden wij afhankelijk van de casus samen met de opdrachtgever vaak een ruwe werkkaart voor die gebruikt wordt tijdens het event. Een teasertje om de gasten in het medium te trekken. 

Workshopserie t.b.v de TOP 2020 IT reorganisatie bij de ABN AmroTijdens het event evolueren de kaarten real time. Terwijl de discussie over de invulling van de kaart bezig is, viagra zie je opmerkingen, remedy openbaringen en dialoog voor je ogen verschijnen op de kaart. Dat is Real Time Cartography. Daarmee is het mogelijk om aanpassingen in de werkkaart binnen de kortste keren voor iedereen zichtbaar te laten zien. Wij ondersteunen de deelnemers met de vertaling van content naar associatieve cartografie. Kustlijnen en eilanden verrijzen en verdwijnen weer, al naar het verloop van de discussies. Vulkanen en machtige bergketens rijzen op uit het landschap, zeestromen komen tevoorschijn en voeren schepen mee naar woeste draaikolken of juist naar veilige ankerplaatsen. Steden, rivieren en havens staan in seconden op de kaart of worden verplaatst naar precies de juiste locatie. Een boeiend schouwspel! Het vervaardigen van de kaart is daarmee een dynamisch proces geworden waar iedereen in kan participeren en in real time kennis van kan nemen. Het evoluerende en entertainende element van de Real Time Cartography is een belangrijke pijler in de creatie van inzicht, overzicht, verbinding en ownership in een thema op een evenement. http://studiokessler.com/roadmap-methodiek/