Slide STUDIO KESSLER Slide STUDIO KESSLER Slide STUDIO KESSLER

De kracht van visualisaties

/ by in Design, Nieuws

September 2013 Van de vijf zintuigen die de mens heeft is het visuele zintuig, het zien, het verst ontwikkeld en het belangrijkst voor de wijze waarop we de wereld waarnemen. Het is daarom opvallend dat we als mensen juist dat zintuig zo weinig inzetten in situaties waarin we problemen willen oplossen. De klassieke aanpak van problemen oplossen is veelal gericht op ons auditieve zintuig, het horen. Veel van ons probleemoplossend werk doen we via gesprekken of vergaderingen. Waarvan we vervolgens verslag van maken via tekst, wat op zijn beurt een gecondenseerde vorm van audio is. Tony Buzan heeft met het ontwikkelen van de techniek van mindmappen al een grote stap gemaakt naar een meer visuele wijze van werken. In de praktijk zie je echter dat een mindmap, zeker als ze electronisch gemaakt worden, een samenstelling van woorden is. Het sterke visuele element dat Buzan nastreefde wordt vaak achterwege gelaten. Jammer, want het is juist het visuele element dat andere delen van ons brein stimuleert om mee te werken. Studio Kessler begeeft zich met haar associatieve cartografische communicatievormen in de bijzondere wereld van archaïsche geografische beeld-metaforen. Ook hier speelt tekst een rol, maar is ondersteunend. De combinatie van beeld en text is hier extra verrassend  door de eeuwenoude vervlechting van geografische terminologie met onze taal. Zowel de vorm van de kaarten, de symbolen als wel de bijhorende de teksten doen een beroep op het onderbewuste en mystieke. Zowel de mens en onze taal vinden hun oorsprong in de geografie en hebben zich in de honderdduizenden jaren die achter ons liggen geëvolueerd tot in het moment waarin wij ons nu bevinden. 

De heer Blom, auteur van het Srebrenica rapport en oud directeur van het NIOD, onthuld het associatief cartografisch kunstwerk "de val van Srebrenica