Eindresultaat workshop met Oro en de stakeholders van deze grote zorginstelling. De focus lag op het maken van een duidelijk navigatie-instrument van alle stakeholders in het snel veranderende landschap van de jeugdzorg. Netwerken en teambuilden speelden in de workshop een belangrijke rol.

Eindresultaat workshop met Oro en de stakeholders van deze grote zorginstelling. De focus lag op het maken van een duidelijk navigatie-instrument van alle stakeholders in het snel veranderende landschap van de jeugdzorg. Netwerken en teambuilden speelden in de workshop een belangrijke rol.

Eindresultaat workshop met het gezondsheidscentrum Ommedijk. De kaart was eerder het middel dan het doel van de workshop.

Eindresultaat workshop met het gezondsheidscentrum Ommedijk. De kaart was eerder het middel dan het doel van de workshop.

Het Jaarplan van een grote Zorginstelling in kaart. Doelen. uitdagingen, structuur. processen en emoties hebben een plek gekregen in een compact visueel document.

Het Jaarplan van een grote zorginstelling in kaart. Doelen. uitdagingen, structuur. processen en emoties hebben een plek gekregen in een compact visueel document.

Binnen de stervensbegeleiding is tegenwoordig veel aandacht voor palliatieve zorg. Bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in een vergevorderd stadium van hun ziekte, probeert de palliatieve zorg een continue en totale zorg te bereiken die het lijden zo veel mogelijk beperkt en verzachten. Deze kaart word gebruikt in de palliatieve zorg als een verwerkingsmethode voor de kinderen van.. Een roadmap voor de emoties die zij kunnen tegenkomen.

Binnen de stervensbegeleiding is tegenwoordig veel aandacht voor palliatieve zorg. Bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in een vergevorderd stadium van hun ziekte, probeert de palliatieve zorg een continue en totale zorg te bereiken die het lijden zo veel mogelijk beperkt en verzachten. Deze kaart word gebruikt in de palliatieve zorg als een verwerkingsmethode voor de kinderen van. Speelse kleurplaat annex roadmap voor de emoties die zij kunnen tegenkomen.

zorg

Eindresultaat workshop met de jeugdzorg Hollands-Middden. De workshop was vooral een middel om met elkaar inzicht te krijgen in het snel veranderende landschap van de jeugdzorg.

De totale asielinstroom in februari 2016 is gedaald ten opzichte van januari 2016. Dit aantal is overigens wel bijna 70 % meer dan een jaar geleden in februari 2015. De IND maaklte deze kaart voor inzicht, overzicht, en verbondenheid met de problematiek, de doelen en uitdagingen.

De totale asielinstroom in februari 2016 is gedaald ten opzichte van januari 2016. Dit aantal is overigens wel bijna 70 % meer dan een jaar geleden in februari 2015. De IND maaklte deze kaart voor inzicht, overzicht, verbondenheid met de problematiek, en het delen van doelen en uitdagingen.