Utrecht

Deze associatieve cartografische weergave geeft een blik op de toekomst van het ruimtelijke domein van Utrecht. De kaart is vervaardigd op het Festival van de Ruimte, 11 april 2016, in samenwerking met de betrokken deelnemers van het festival.
De kaart leest van links naar rechts. Onder invloed van de Omgevingswet, afgebeeld als wind links bovenin, wordt er een ontwikkelingsstroom in gang gezet waarop aangepast gedrag, nieuwe kennis en wensen hun weg zoeken naar de gemeente van de toekomst.

KOOP biedt publicatie- en informatiediensten en toepassingen voor de keten van wet- en regelgeving. Dit doen het voor alle overheidsorganisaties. Hun producten zijn gericht op zowel de professionele gebruikers als de burger. Zij stimuleren hergebruik van open data en maken de toeleiding naar informatie zo laagdrempelig mogelijk (o.a. met apps). Digitalisering bij de overheid. Kansen en uitdagingen in een duidelijke en inspirerende roadmap!

KOOP biedt publicatie- en informatiediensten en toepassingen voor de keten van wet- en regelgeving. Dit doet het voor alle overheidsorganisaties. De producten van KOOP zijn gericht op zowel de professionele gebruikers als de burger. Zij stimuleren hergebruik van open data en maken de toeleiding naar informatie zo laagdrempelig mogelijk (o.a. met apps). Digitalisering bij de overheid. Kansen en uitdagingen in een duidelijke en inspirerende roadmap!

Detail van het resultaat van een strategie-sessie met de gemeente Schiedam 2014. Tijdens de workshop kan er op teamniveau of in kleinere groepen van 5 personen worden gewerkt.  Iedere groep maakt zijn eigen kaart, die plenair zal worden besproken. Tegelijkertijd als de groepen aan het werk zijn, en tijdens de plenaire terugkoppeling, wordt er door 1 van onze cartografen simultaan een digitale verzamelkaart gemaakt waarvan de voortgang te volgen is op een groot scherm

Detail van het resultaat van een strategie-sessie met de gemeente Schiedam.
Tijdens de workshop kan er op teamniveau of in kleinere groepen van 5 personen worden gewerkt. Iedere groep maakt zijn eigen kaart, die plenair zal worden besproken.
Tegelijkertijd als de groepen aan het werk zijn, en tijdens de plenaire terugkoppeling, wordt er door onze cartografen simultaan een digitale verzamelkaart gemaakt waarvan de voortgang te volgen is op een groot scherm

workshop schiedam

Roadmap voor de toekomst van  de gemeente Schiedam

Visualisatie van een ambtelijk proces van de provincie Noord-Holland.

Visualisatie van een detail van een roadmap over een nieuw ambtelijk proces van de provincie Noord-Holland. Vervaardigd in workshopverband met alle betrokkenen.

noord holland

Resultaat; en tastbare en onthullende constellatie van het team, de spelendevprocessen.
Zicht op het raakvlak tussen persoonlijke competenties en wat die kunnen betekenen voor de organisatie.

GHOR


Het coördineren van de geneeskundige hulp bij rampen of ongevallen is een van de meest “in het oog springende” taken van de GHOR. In zo’n hectische situatie moeten veel zaken in een korte tijd worden geregeld. Samen met alle partijen van de rampenbestrijdingsorganisatie werd tijdens een workshop deze kaart vervaardigd. Resultaat; Inzicht, overzicht, netwerken, transparantie en een duidelijke roadmap,

Planologie

Expeditie Mooi Noord-Holland Haarlemmermeer . Een ruimtelijke en ambtelijke visualisatie van een brainstorm over de toekomst van de Haarlemmermeer.

zorg

Elke serieuze benchmark heeft een roadmap nodig;) Het samen vervaardigen van een roadmap schept duidelijkheid en eensgezindheid.

Rijkswaterstaat

LEF future center Rijkswaterstaat is gespecialiseerd in het creëren van doorbraken en nieuwe denkpatronen in vooral maatschappelijke vraagstukken. LEF faciliteert vanuit haar unieke future center groepssessies, in opdracht van overheden. Maar ook het LEF moet werken aan verbondenheid, nieuwe ideeën, inzicht en overzicht. Dat deden ze met ons.

Almere

Almere on the move! Snelle visualisatie van een brainstorm/strategie-sessie van de gemeente Almere.