De kaart van je leven

Unveiling of Terra Ernst Jona Numann on the occasion of his 70th birthday and his honorable retirement as Vice President of the Supreme Court of the Netherlands after a initiative of his wife Joyce.
The map as a whole is of course a private matter, but a detail depicts the judicial process of the Supreme Court. A fairly general story. Unveiling of Terra Ernst Jona Numann on the occasion of his 70th birthday and his honorable retirement as Vice President of the Supreme Court of the Netherlands after a initiative of his wife Joyce. The map as a whole is of course a private matter, but a detail depicts the judicial process of the Supreme Court. A fairly general story. It took a while to understand the work of the Supreme Court. Special thanks to the lawyers Peter Steenbergen, and my second cousin Tjebbe Ettema for their contribution to this detail.

Richard Hooglandprijs

Het spel Reis naar Ooit wat wij ontwikkelden in opdracht van, en samen met, Centrum Sociaal Vitaal is de winnaar geworden van de Richard Hooglandprijs onder de noemer Sharing Stories. Reis naar ooit is een spel dat ouderen en volwassenen die zich eenzaam voelen de gelegenheid biedt om positieve ervaringen van hun leven met anderen te delen onder begeleiding van een vrijwilliger.

Waar gaan we met z’n allen naartoe?

martijn kessler

Een nieuwe roadmap voor Koop, de staatsuitgeverij, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

In een snel veranderende digitale wereld veranderd de functie van de uitgeverij. Nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen.

De kaart is een update van de kaart die we een paar jaar geleden via workshops met hun gemaakt hebben.

Ze waren en zijn super blij met de kaart! Een praatplaatje avant la lettre, vandaar de update.

bedrijfskaart studio kessler

Samen met Marc Lammers deden we onlangs een traject bij een grote bank. Onlangs werd de roadmap die we met z’n allen gemaakt hebben afgeleverd.

De timmerman moet het frame nog even vastzetten aan de muur, maar het ziet er al mooi uit.

Hij hangt in de gemeenschappelijke ruimte.

Iedere betrokkene wordt elke dag op een ludieke manier herinnert aan de uitdagingen en afspraken die ze samen zijn aangegaan. Waar gaan we met z’n allen naartoe?

De naam van de bank hebben we voor de gelegenheid vervangen door een fantasienaam.

olmenhorst

De olmenhorst, onze thuisbasis. Voor bezoek, bel even, we zitten op verschillende locaties en werken ook op andere plekken in Nederland

De LIEFDE

Traditioneel maken we heel wat kaarten ter gelegenheid van liefdesjubilea, trouwerijen en andere life-events.

    Hierboven een kaart ter verassing aangeboden. Hieronder  een kaart mede vervaardigd in workshopverband op een zilveren huwelijksfeest en geïnitieerd door de jubilarissen zelf.

Strategie in kaart

Onlangs in een workshop vervaardigde kaart voor de Universiteit van Wageningen. Een team van het instituut brainstormde over de nieuwe tijd en de te volgen strategie en wat die voor hen gaat betekenen. Samen met Cas faciliteerde ik de sessie op Landgoed de Olmenhorst. Tegelijkertijd werkten wij toe naar een nieuwe kaartstijl die een beetje op de antieke kaartstijl van de 17de eeuw moet gaan lijken.
 
   

de levi kaart

 

levi story 2Samenwerking met Marc Lammers

2016 bracht ook een verdere samenwerking met Marc Lammers. Het is telkens weer inspirerend om te zien wat zo'n charismatische coach te weeg kan brengen in groepsprocessen. We zijn trots dat hij onze roadmap-methodiek zo heeft omarmd.

2016 bracht ook een verdere samenwerking met Marc Lammers.

Het is telkens weer inspirerend om te zien wat zo’n charismatische coach te weeg kan brengen in groepsprocessen.

We zijn trots dat hij onze roadmap-methodiek zo heeft omarmd.

 

  cas kaart lammers

WORKSHOP Frans van der Heide

Als kado voor mijn 50ste verjaardag mocht ik ‘de kaart van mijn leven tot nu toe’ bij Martijn Kessler laten maken. In eerste instantie had Martijn via mijn vrouw al veel informatie ingezameld over familie, vrienden en gebeurtenissen, en heeft hij aan de hand daarvan alles in kaart gebracht. Letterlijk! Zijn eerste opzet werd eerst ter goedkeuring en voor verdere invulling doorgestuurd. Die was op zich al heel bijzonder, omdat op speelse wijze mijn eigen leven, in de vorm van een prachtig vormgegeven zeekaart, aan mij voorbijtrok. Familie, vrienden, gebeurtenissen, werk en woonplaatsen vonden allen een eigen plekje. Met de dringende mededeling van Martijn dat alles (álles!) naar eigen inzicht omgegooid en aangevuld mocht worden, zijn we daarna aan de slag gegaan. Daarna meldde Martijn dat we welkom waren bij hem thuis om al onze aanvullingen en veranderingen ter plekke door te zetten. Deze twee sessies van een uur of drie waren zeer gezellig en voor mij persoonlijk een reis terug naar het verleden. Dingen en gebeurtenissen die weggezakt waren kwamen bovendrijven en werden meteen, al dan niet met een knipoog, in de kaart verwerkt. Back to Memory Lane… Ik moet zeggen dat de openheid van Martijn, die zichzelf niet spaarde, en de technische skills van Quintus zeer hebben bijgedragen hebben aan het geheel: Aan de hand van boeiende gesprekken, wederzijdse ervaringen, persoonlijke inzichten en zelfs levensbeschouwingen is er een resultaat neergezet waar ik met veel genoegen naar kijk en die we (!) vooral met veel plezier in elkaar gezet hebben. Een hele bijzondere ervaring, in alle opzichten, en zonder meer een aanrader, ook voor mensen die de weg niet kwijt zijn;)

Real Time Cartography

Er zijn talloze wegen naar Rome en er zijn verschillende scenario’s om in een event of training tot een roadmap te komen. Hiervoor gebruiken wij workshops en clinics. In onze clinics worden plenair kaarten ontwikkeld. Dit is een goed middel om hele grote of erg kleine groepen te faciliteren. Voorafgaand aan de evenementen bereiden wij afhankelijk van de casus samen met de opdrachtgever vaak een ruwe werkkaart voor die gebruikt wordt tijdens het event. Een teasertje om de gasten in het medium te trekken.
Workshopserie t.b.v de TOP 2020 IT reorganisatie bij de ABN Amro

Workshopserie t.b.v de TOP 2020 IT reorganisatie bij de ABN Amro

Tijdens het event evolueren de kaarten real time. Terwijl de discussie over de invulling van de kaart bezig is, viagra zie je opmerkingen, remedy openbaringen en dialoog voor je ogen verschijnen op de kaart. Dat is Real Time Cartography. Daarmee is het mogelijk om aanpassingen in de werkkaart binnen de kortste keren voor iedereen zichtbaar te laten zien. Wij ondersteunen de deelnemers met de vertaling van content naar associatieve cartografie. Kustlijnen en eilanden verrijzen en verdwijnen weer, al naar het verloop van de discussies. Vulkanen en machtige bergketens rijzen op uit het landschap, zeestromen komen tevoorschijn en voeren schepen mee naar woeste draaikolken of juist naar veilige ankerplaatsen. Steden, rivieren en havens staan in seconden op de kaart of worden verplaatst naar precies de juiste locatie. Een boeiend schouwspel! Het vervaardigen van de kaart is daarmee een dynamisch proces geworden waar iedereen in kan participeren en in real time kennis van kan nemen. Het evoluerende en entertainende element van de Real Time Cartography is een belangrijke pijler in de creatie van inzicht, overzicht, verbinding en ownership in een thema op een evenement. http://studiokessler.com/roadmap-methodiek/

engagement

Het bedenken van een nieuwe strategie voor een organisatie is een stuk makkelijker dan het daadwerkelijk implementeren en uitvoeren. Het creëren van engagement bij de betrokkenen is de sleutel voor het succes van elke transformatie.
Visualisatie in workshopverband van een brainstorm/strategie-sessie van de gemeente Almere

Visualisatie in workshopverband van een brainstorm/strategie-sessie van de gemeente Almere

Pijlers in de kunst van het creëeren van betrokkenheid in transformatieprocessen zijn: • Het communiceren van de strategie met behulp van visualisaties en een verhaallijn. • Het accomoderen van een veilig en speels platform voor discussie over de gelande weg. • Ervoor zorgen dat iedereen op alle niveaus aan het spel mee doet en dezelfde taal spreekt. • Elke betrokkene de strategie begrijpt en het landschap waarin deze wordt toegepast overziet. • Elke betrokkene de reden waarom deze wordt ingezet leert te begrijpen. • Het toepassen van ontdekkingsleer waarin ruimte wordt gefaciliteerd voor zijpaadjes, fouten, bezinking, nieuwe inzichten en zelfreflectie. Mede geëxtraheerd uit de (top)sport is bekend dat • iedere betrokkene het gevoel moet hebben onderdeel te zijn van een team. • iedere betrokkene het gevoel moet hebben dat het onderdeel uitmaakt van iets groots. • iedere betrokkene het gevoel moet hebben dat zijn aanwezigheid er toe doet. • De meeste betrokkenen behoefte hebben aan oefening, bezinking en alleen door relatief langzame beklijving van nieuwe patronen nieuwe automatismen kunnen omarmen.
eindresultaat strategiesessie met de gemeente Schiedam

eindresultaat strategiesessie met de gemeente Schiedam

In de Roadmapmethodiek die ontwikkeld is door Martijn Kessler aan de hand van associatieve cartografie zijn alle bovenstaande punten verenigd. Het is mede zo succesvol gezien de belangrijkste kenmerken van het medium aansluiten bij de behoeftes voor het creëeren van engagement. Het medium is een aaneenschakeling van visualisaties waar men als in geen ander de verhaallijn kan zien in de reis die op de kaart wordt aangegeven.
Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Aan de hand van de landkaart kan iedereen de voor hen herkenbare delen op zoeken en daaromheen hun eigen verhaal vertellen.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Aan de hand van de landkaart kan iedereen de voor hen herkenbare delen op zoeken en daaromheen hun eigen verhaal vertellen.

Het is per definitie speels, transparant, bondig en laat het gehele plaatje zien, het creëert overzicht en inzicht. Het is een beeldende taal die geen ruimte laat voor verschillende interpretaties en verschillende talen. Er wordt gewerkt met (veilige) geografische metaforen. Door te werken in een schaal waar een directeur veranderd in een citadel en een proces wordt verbeeld als een zeestroom met wrakken en rijke visgronden worden alle betrokkenen in hun kracht gezet. Zij worden aangezet tot creativiteit, transparantie en reislust, en staan meer open voor kritiek. Er is door de birds eye view en de metaforische schaalverandering een constante associatie met het verbeelden van iets ‘groots’, de odyssee die met zijn allen uitgestippeld en gemaakt gaat worden. In het inspirerende en spectaculaire visuele iteratieproces die in de Roadmap methodiek zit geïncorpereerd zitten de componenten discussie, ontdekkingsleer, de langzame beklijving en de bezinking van nieuwe inzichten. Samen wordt er een nieuw gezichtsveld gecreërd, doelen worden op alle niveaus met elkaar verbonden en vaardigheden van iedereeen die meedoet ontwikkeld! workshop banner Did you know? 22th of May, 2015 Rootinc, a leading corporation in the change bizz declares “If you want to truly engage your people, transform your culture, improve communications, and more effectively execute strategies, it’s critical to tap both sides of people’s brains.”   They conclude that engagement tactics are most effective when memorable, visually engaging, relevant, and actionable. With that ideal combination it enhances the learning process and produce results. Are they talking about Companymaps Roadmap Methodology? No, but it gives us the confidense that behind our succes there is a pattern, a broad vision of professionals that think in the same direction. Rootinc continues; “Every person is unique. It’s one of the things that makes our world so interesting and exciting. But it can also make communication a challenge because each person has an individual style of learning. If you’re using the same method for everyone, you probably aren’t getting optimal results. Root gets it done by devising creative and visual methods to deliver a message that connects people to complex strategies and makes it much easier to understand and process. That clarity of communication helps employees own and engage in the strategy to accelerate results.”
Well, Companymap  can make that happen, Lets map together!!

Marketinglessen voor Change & Meeting Design: the power of entertainment

De auteur van dit artikel is Jennifer Lem, managing director en consultant bij Influate | Directing the Dynamics of Change. Zij is tevens  partner bij DigiDash waar zij digitale interventies bedenkt & ontwerpt.
Toen wij het artikel lazen begaven wij ons op het feest der herkenning!
“Je kent ze wel, die prachtige reclames voor zorgverzekeraars. Mooie muziek, slow-motion beelden, lieve mensen; voor je het weet zit je tijdens een reclameblok een traantje weg te pinken. Marketeers weten heel goed hoe ze hun doelgroep moeten raken en vervolgens bewegen naar een besluit en dus gedrag dat leidt tot een aankoop. Draagvlak voor veranderingsprocessen door Studio Kessler met associatieve cartografie Wat is hun recept en waarom is het zoveel lastiger om een echte verandering binnen organisaties teweeg te brengen, ergo; om mensen te laten besluiten ander gedrag te vertonen? Entertainment sticks Entertainment werkt. Het raakt, brengt mensen in beweging en haakt in op ons emotionele brein. We voelen ons fijner tijdens en na het entertainment (of dit nu muziek is, een mooie performance of prachtige beelden) en koppelen dit positieve gevoel aan het product. Een ultiem voorbeeld is Intel, dat vorig jaar een sponsor overeenkomst tekende met FC Barcelona om haar naam te mogen printen…aan de binnenkant van de shirts van de voetbalspelers! Een goal roept een positief gevoel op, de speler doet zijn shirt omhoog en voilà, de koppeling met positief gevoel en Intel is gemaakt. Waarom is de marketing industrie oneindig veel groter dan de Change en Meeting Industrie? Entertaining, horizontaal, esthetisch, licht verteerbaar en super inhoudelijk. De Roadmap Trajecten voor verander management van Studio Kessler. Waarom is een commercial die gebruikt maakt van onze emotie om ons gedrag te beïnvloeden vele maten effectiever dan een changeprogramma of meeting ingericht met het nodige entertainment? Marketing beïnvloedt je beslissing wat te kopen. Je ziet iets dat je nodig hebt, of waarvan je vindt dat je het nodig hebt, en je hebt een keuze!?Marketing is afgestemd op onze geest om betrokkenheid te krijgen bij de beslissing, niet bij de uitvoering van de beslissing.? Je wordt per slot van rekening niet geëntertaind wanneer je besloten hebt die nieuwe iPhone te kopen, je wordt geïnstrueerd. Entertainment in meetings wordt doorgaans ingezet nadat de beslissing is genomen.? Mensen komen samen voor een kick-off, om te netwerken, om een update te krijgen, om te discussiëren over hoe dingen gedaan zouden moeten worden, nadat er vóór hen is besloten wat er gedaan moet worden.

Het geheim zit in het moment

Waarom is voor ons soms lastig om de waarde van entertainment en creativiteit in meetings en changetrajecten aan onze klanten te bewijzen? Marketing bureaus lijken minder met dit probleem te worstelen.? Omdat er één groot verschil is tussen het gebruik van entertainment in marketing en het gebruik ervan in meetings: het moment! Bijna alle meetings en changetrajecten waar ik in de laatste 14 jaar bij betrokken ben geweest, heb ik entertainment ingezet in de implementatie fase, niet in de besluitvormingsfase.

De power of entertainment op het juiste moment

Entertainment zou gebruikt moeten worden om betrokkenheid te faciliteren in dit besluitvormingsproces. Als gevolg daarvan zal het personeel niet alleen de entertainment onthouden en de geweldige sfeer van de meeting, maar ook de ideeën die ze samen hebben bedacht om verbeteringen door te voeren voor de organisatie, voor henzelf en misschien zelfs voor de samenleving. Entertain de deelnemers in het maken van beslissingen. Activeer en vertrouw hun kennis en vaardigheden. Gebruik entertainment om de beslissingen die zij zélf hebben genomen te vieren, dit zal leiden tot realistische doelstellingen waar het personeel zich aan wil committeren. Het zijn per slot van rekening hun beslissingen.

Vergroot de invloed

Het is aangetoond dat mensen gelukkiger en gezonder zijn als ze (meer) invloed hebben in hun leven, in hun werk. Zorg voor het ontsluiten van het aanwezige potentieel door de juiste vragen te stellen, mensen te betrekken in de besluitvorming en gebruik entertainment waar het bewezen krachtig is; in de besluitvormingsfase.” Het in groepsverband vervaardigen van Roadmaps is een horizontaal proces. De visualisatie zorgt voor borging van het veranderingstraject.

De Kracht van visualisaties

September 2013 Van de vijf zintuigen die de mens heeft is het visuele zintuig, het zien, het verst ontwikkeld en het belangrijkst voor de wijze waarop we de wereld waarnemen. Het is daarom opvallend dat we als mensen juist dat zintuig zo weinig inzetten in situaties waarin we problemen willen oplossen. De klassieke aanpak van problemen oplossen is veelal gericht op ons auditieve zintuig, het horen. Veel van ons probleemoplossend werk doen we via gesprekken of vergaderingen. Waarvan we vervolgens verslag van maken via tekst, wat op zijn beurt een gecondenseerde vorm van audio is. Tony Buzan heeft met het ontwikkelen van de techniek van mindmappen al een grote stap gemaakt naar een meer visuele wijze van werken. In de praktijk zie je echter dat een mindmap, zeker als ze electronisch gemaakt worden, een samenstelling van woorden is. Het sterke visuele element dat Buzan nastreefde wordt vaak achterwege gelaten. Jammer, want het is juist het visuele element dat andere delen van ons brein stimuleert om mee te werken. Studio Kessler begeeft zich met haar associatieve cartografische communicatievormen in de bijzondere wereld van archaïsche geografische beeld-metaforen. Ook hier speelt tekst een rol, maar is ondersteunend. De combinatie van beeld en text is hier extra verrassend  door de eeuwenoude vervlechting van geografische terminologie met onze taal. Zowel de vorm van de kaarten, de symbolen als wel de bijhorende de teksten doen een beroep op het onderbewuste en mystieke. Zowel de mens en onze taal vinden hun oorsprong in de geografie en hebben zich in de honderdduizenden jaren die achter ons liggen geëvolueerd tot in het moment waarin wij ons nu bevinden. De heer Blom, auteur van het Srebrenica rapport en oud directeur van het NIOD, onthuld het associatief cartografisch kunstwerk "de val van Srebrenica

Our inspiration is based on an image created by the Camuni tribe 3000 years ago

Map-4_0 Have a closer look. It’s not just a map. It’s a visual statement of the tribe’s aspirations for the future. The Camuni carved the diagram in stone, and placed it where everyone in their tribe and other passing tribes, could see it. It was a reminder, a daily inspiration as to the tribe’s purpose, their place in the world, and their intent. In the reality of our complex contemporary culture, purpose is that which can provide stability for organisations. That’s what we do: we help you and your organisation rediscover a strong sense of purpose and to convert that purpose into sustainable success.