“Tell me and I will forget; show me and I may remember; involve me and I will understand.” -Confucius

eenbes16 jpeg2  martijn kesslerEenbes Basisonderwijs is een samenwerkingsverband/koepelorganisatie van 27 basisscholen in Brabant en staat voor Samen Vernieuwend Leren. Eenbes maakt gefundeerde keuzes voor onderwijsvernieuwing en zorgt dat scholen kennis met elkaar delen. Op de Dag van de Leraar heeft het bestuur de bovenstaande kaart aangeboden aan al hun leraren en personeel. De kaart is vervaardigd in workshopverband door een afvaardiging van alle scholen en uit alle lagen van de organisatie. Het doel is om een gemeenschappelijke visie compact en overzichtelijk uit te dragen en te borgen.

De kaart leest van links naar rechts. Bovenin, langs de Professionele Ontwikkelings Weg volgen wij de leraren in hun queeste naar excellentie. Zij faciliteren met hun havens, bakens en loodsschepen de leerlingen op hun vaart door de Zee van Mogelijkheden op weg naar de toekomst.

 

Hogeschool Leiden

Een ‘onderwijs vernieuwende reis’ in kaart gezet met alle betrokken docenten en bestuurders op een brainstorm en educatie dag op de Hogeschool Leiden. Met workshops en dialoog werd input verzameld voor de kaart. De kaart heeft een prominente plaats op de Hogeschool en is afgedrukt op een interactief magneetbord.

Biesta

Detail Hogeschool Leiden.
Het gedachtegoed van Biesta speelt een de rol als gids in de transformatie in de benadering van studenten en het faciliteren van studie.
Alles wat daar bij komt kijken werd door de betrokkenen in een entertainende interactieve workshop in kaart gezet.

Een kaart vervaardigd voor de KBA, een onderzoeksinstituut dat het snijvlak tussen de onderwijswereld en de bedrijfswereld verkent. De kaart wordt gebruikt als oriëntatie- en navigatie-instrument voor de klanten en medewerkers van het instituut.

Een kaart vervaardigd voor de KBA, een onderzoeksinstituut dat het snijvlak tussen de onderwijswereld en de bedrijfswereld verkent. De kaart wordt gebruikt als oriëntatie- en navigatie-instrument voor de klanten en medewerkers van het instituut.

Eindresultaat workshop met Universiteit Utrecht. In veel workshops komen dezelfde thema's terug: het vinden van een weg in de vlug veranderende wereld.

Eindresultaat workshop met Universiteit Utrecht. Hoe om te gaan met de snel veranderende wereld? In een workshop werd met bestuurders het landschap verkend en de wegen naar de toekomst uitgestippeld en gedocumenteerd.

Eduterra! detail

Eduterra! detail

Aan de slag met juffen en meesters van een lagere school.

Aan de slag met juffen en meesters van een lagere school.

scenarioplanning

Resultaat van een mini workshop scenarioplanning op de VU ter gelegenheid van een gastcollege. Met alle studenten werd tijdens het college de kaart vormgegeven.

Basisschool de Schatkamer in kaart!

Basisschool de Schatkamer in kaart!

academische wereld

De academische wereld.
De route door het landschap van de academicus vanaf de scholier tot aan het winnen van de Nobelprijs.