sns_reaalBeursgang van SNS Reaal, overhandigd tijdens the closing dinner als “dealtoy” voor de betrokkenen. De kaart beschrijft het proces van de beursgang tot in detail en leest van links naar rechts. De dieptes in de zee refereren naar prijzen, data en volumes.  

sns detail5 webkleinDetail SNS Reaal. Het begin van het proces.

  SNS Detail AFMDetail SNS Reaal. De AFM als fort die streng toekijkt op de workstreams op weg naar the Free Float.   ing-grootING, De probleemstelling: Geïnitieerd door het Basel III akkoord, waarin de ING gedwongen werd grote onderdelen van hun conglomeraat af te stoten, zocht de bank een tool om de branding en de beursgang van hun Oost-Europese en Aziatische verzekeringspoot te communiceren aan alle betrokkenen. Zij zochten een helder beeld waarin de huidige situatie, de beoogde toekomst en de weg daar naartoe gevisualiseerd werd. Het document moest een committerende rol spelen en ondertekend worden door de directeuren van de Oost-Europese en Aziatische deelmaatschappijen die het op hun beurt weer konden gebruiken in de communicatie naar hun teams. ing detail journeyDe oplossing: Samen met de communicatiedeskundigen van de ING ontwikkelden wij de bovenstaande kaart waarop transformatie, de nieuwe branding en de beursgang op een eenvoudige en inspirerende manier wordt uitgebeeld. De kaart is opgebouwd uit een oud gedeelte (links, de oude situatie), het middenstuk (de reis door de beursgang) en het nieuwe land (rechts, de toekomst).
deal gift, deal toy, corporate art

A dealgift for all parties involved in the Stena/Hyundai/ NMT joint venture. (2019) Offered to all parties at the closing diner by Northern Rose, the lawyers firm that accompanied the deal for Stena and NMT Shipping. The deal making is mapped out in chronological order.

  Batavia webkleinDe acquisitie van AXA Dutch Insurance Operations door SNS Reaal, overhandigd tijdens the closing dinner aan de belangrijkste betrokkenen. Batavia detail 1 webkleinDetail van de acquisitie van AXA Dutch Insurance Operations door SNS Reaal. Centraal in dit detail ‘de Kick off Meeting’.   SNS Bijz. B.Routekaart voor SNS Reaal Bijzonder Beheer. Manifest/communicatie-instrument. De kaart werd grotendeels in workshopverband vervaardigd en speelde een rol in de creatie van dezelfde beeldvorming bij de projectleiders en de directie.  

Credit Crunch 20x30cmHet verhaal van de Kredietcrisis. Centraal op de kaart de FTSE river, gebaseerd op de grafiek van de FTSE 100. De kaart is chronologisch opgebouwd en leest van links naar rechts.

credit crunch detailDetail Credit Crunch. Na de val van Lehman maakt de FTSE River een draai en beland in moerassig gebied.

Flexforce Routekaart gemaakt in opdracht van de SNS Bank. Roadmap en navigatie-instrument voor flexwerkers van der SNS.

duffphelps Relatiegeschenk van Duff & Phelps aan haar klanten. Hier stroomt de AEX rivier centraal over de kaart. Elke klant ontving een gepersonificeerde versie van de kaart.

 

AMRO plusRoadmap traject voor de ABN AMRO. In een serie workshops werd er met de projectleiders en de directie een navigatie-instrument vervaardigd voor alle betrokkenen van de grote IT-reorganisatie TOPS 2020. De roadmap-methodiek is bij uitstek een instrument om een duidelijk breed gedeeld beeld te creëren.